Kritisk tildens

Lidt Kritik                                                                    Hjem

Jeg er ikke modstander af at man neutralisere kælekatte, men....... syntes der en en tildens til at opdrættere neutralisere deres sunde killinger i 12 ugers alderen !  for at få eneret på deres avlslinier.


Jeg syntes der er en mere naturlig måde at beskytte sine linier på....nemlig at opdrætte færre killinger !!!


For at opretholde en fornuftig genpulje i vores lille race, skal der som minimum bruges omkring 35 forskellige alvshanner og ca.100 forskellige alvshunner i hver generation !!! det svare til ca. at neutralisere 1/3 af killinger i et normalt kuld for at undgå at kattene i fremtiden vil relatere til hinanden, og for at undgå der opstår defekter pgr. indavl.


I udvælgelsen af vores avlsdyr burde den grundlægende vudering vægte helbred, reproduktionsevne, temperament og type  højt......( helst i den nævnte rækkefølge ).


Desværre medføre det stærke fokus på at vinde på udstillingene, uviljen imod at hjælpe/samarbejde med nye opdrættere, de bliver set kritisk an som konkurrenter, og skal betaler "overpris" for en ny killing, enda selv om købskontrakten er fuld af restriktioner, der helt fratager den nye ejer fuld rådighed over den killing/kat de har købt i dyre domme.


Dette kan vi altså ikke være bekendt.

Det kan fuldstændig ødelægge vores lille men så skønne race Perser & Exotic.


Det er mit ønske at Racens helbredstatus fremover vil blive vægtet lidt højere, end dominerende opdrætteres kommicielle interesser.

Selv om jeg priortere opdrættet højere end udstilling, har vore katte fine udstillingsresultater.